فروش و آموزش : ۶۵۲۵۲۵۲۱ - ۰۲۱ ورود
۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين
-
انبار 

نرم افزار حسابداری انبار (تعدادي و ريالي) اسپاد

معرفی

نرم افزار حسابداری انبار اسپاد به منظور تسهيل، بالا بردن دقت و سرعت عمليات انبارداری ارائه شده  است.

با استفاده از اين نرم افزار امور مديريت ورود، خروج و نگهداری کالا هم از نظر تعدادی و هم از نظر ريالی به صورت مکانيزه انجام خواهد گرفت.

تعاریف کالا

 • تعيين روش قيمت گذاری (LIFO ،FIFO، ميانگين، شناسايي ويژه-تاريخ مصرف) برای انبار و کالا
 • تعريف کالا به صورت ساده با امکان تعريف حداقل و حداکثر موجودی، مقدار بلوکه شده، نقطه سفارش، قيمت پيش فرض خريد و فروش، حداقل و حداکثر قيمت و اختصاص چند تصوير به کالا
 • تعريف اتوماتيک و گروهی کالا ها  با استفاده از ويژگی و کلاس کالا بصورت چند سطحی
 • ورودی اکسل جهت تسريع در تعريف کالاها و اشخاص
 • گروه بندی کالاها  به صورت درختی
 • تعريف واحد کالا از نوع شمارشی مانند کارتن، کيلو گرم و…
 • تعريف واحد کالا از نوع محاسباتی مانند (طول x عرض x ارتفاع = حجم) و  (طول x عرض= مساحت) و …
 • امکان اختصاص کالاهای جايگزين و متضاد

تعاریف انبار

 • تعريف درختی انبار و گروه انبار
 • امکان منفی شدن موجودی کالاها در انبار
 • تعيين روش مقداری خروج کالا( LIFO ،FIFO )

تعاریف استاندارد

 • امکان تعريف فرم های جديد از نوع رسيد، حواله و درخواست به صورت دلخواه و نامحدود با قابليت تنظيم پيش فرض های موجود
 • قابليت تنظيم اسناد انبار شامل: تعريف امضا کنندگان، اختصاص انبار، گروه کالا، طرف حساب و سند خاص به اسناد

عملیات

 • امکان تعريف کاربر ريالی، تعدادی و هر دو برای کنترل دسترسی ها
 • پوشش 25 نوع عمليات انبار بطور پيش فرض، مانند: رسيد خريد، رسيد برگشت از فروش، حواله فروش، حواله برگشت از خريد، حواله مصرف و …
 • ثبت درخواست ورود و خروج کالا و قابليت تبديل آن به رسيد و حواله
 • تبديل اسناد غير قطعی به قطعی تعدادی/ ريالی و بالعکس
 • انبارگردانی پيشرفته به تفکيک هر انبار با امکان تنظيم تعداد شمارش، مبنای شمارش، عدم نمايش شمارش های قبلی در شمارش فعلی و …
 • صدور خودکار رسيد يا حواله انبارگردانی و قيمت گذاری بر اساس قيمت کالا در اولين يا آخرين رسيد، بالاترين يا پايين ترين يا ميانگين قيمت به تفکيک اسناد دارای موجودی يا کل اسناد
 • قيمت گذاری دسته ای حواله ها و رسيدها، ابطال آنها در صورت لزوم
 • صدور اسناد مشابه و يادداشت
 • پنل ارسال SMS

گزارشات

 • گزارش گروه کالا و کالا، گروه انبار و انبارها
 • گزارش ريز عملکرد و گردش کالا بر اساس نوع سند، نام انبار، نام کالا، کد کالا، کد انبار، سريال کالا، شماره دستی، گروه کالا،طرف حساب، گروه انبار، تاريخ و…
 • گزارش کاردکس کالا به سه صورت تعدادی، ريالی، ارتباط سندها
 • گزارش انبارگردانی بر اساس عنوان انبارگردانی، وضعيت انبار گردانی (آغاز نشده، در حال شمارش، شمارش يافته، خاتمه یافته)، کد انبار، نام انبار، کد کالا، نام کالا و ميزان مغايرت
 • گزارش موجودی و اسناد انبار بر اساس تاريخ، نوع سند (رسيد، حواله، درخواست ورود، درخواست خروج)، وضعيت ريالی سند، طرف حساب، نام انبار، نام کالا، گروه کالا، نوع نمايش (فهرستی، کل سند) و…
 • گزارش کلی ورود و خروج کالا به تفکيک نوع سند، نام کالا، نام انبار، طرف حساب، تاريخ و…
 • گزارش از اسناد مرتبط مانند برگشت خريد وابسته به خريد، برگشت فروش وابسته به فروش، خريد وابسته به درخواست ورود، فروش وابسته به درخواست خروج و…

ليست قيمت های نرم افزار حسابداری انبار (تعدادي و ريالي) اسپاد

شما می توانید از این قسمت، ویژگی های نرم افزار و قیمت ها را مشاهده نمائید.

ليست قيمت های نرم افزار حسابداری انبار (تعدادي و ريالي) اسپاد

عنوان

کد

قيمت (ريال)

قابليت نرم افزار حسابداری انبار (تعدادي و ريالي) اسپاد

پايه-تک کاربره

71051

5,000,000

اين نسخه شامل امکانات : انبارتعريف گروه انبار در يك سطح و تخصيص انبار به آن  ، تعريف کالا بصورت تک سطحي، تعريف واحداندازه گيري (واحد – مقياس) ، تعريف گروه کالا بصورت درختي در سه سطح و تخصيص کالا به گروه ، ثبت  انواع اسناد رسيد (ريالي ، تعدادي )،ثبت انواع اسناد حواله(ريالي ، تعدادي)  ، کاردکس کالا(ريالي ، تعدادي) ،  امکان قيمت گذاري دسته اي رسيدها و حواله ها ، گزارش از اسناد انبار ، گزارش بر اساس هر کالا(ريالي ، تعدادي) ، گزارش موجودي کالاها در گروهها ، گزارشات دلخواه ، گزارش شمارش انبار گرداني تعريف کليدهاي ميانبر، ورود ليستي اطلاعات ، ، سطح دسترسي کاربران ،  تعريف دفترچه تلفن ، روش قيمت گذاري بصورت ميانگين

پايه--شبکه

72051

8,000,000

اين نسخه در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71051)مي باشد.

کاربردي-تک کاربره

71052

9,000,000

اين نسخه شاملکليه امکانات کد(71051)به انضمام :نمايش ارتباط اسناد صادرشده با يکديگر،امکان تعريف شماره سريال کالا، امکان محاسبه و تعيين مغايرت نسبت به متوسط شمارش ها،تعريف گروه انبارها به صورت درختي در سطوح نامحدود،تعريف مسئول انباربراي هريک از انبارها،امکان تعريف گروه کالا به صورت درختي در سطوح نامحدود،گزارشات پيشرفته

کاربردي-شبکه

72052

12,000,000

اين نسخه در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71052)مي باشد.

جامع-تک کاربره

71054

13,000,000

اين نسخه شامل کليه امکانات کد (71052) به انضمام :تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبار ، تعريف صدور سند مشابه براي اسناد انبار، تعريف اسناد يادداشت براي انواع اسناد انبار ، تعريف انبارهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حسابهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، توليد شماره سند اتوماتيک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده ، ثبت سند انبار در وضعيت يادداشت ، امکان انتخاب مبناي شمارش بر اساس : آخرين شمارش ، متوسط شمارش ها ، نزديکترين شمارش به موجودي ، شمارش با بيشترين تکرار ، بزرگترين شمارش ، کوچکترين شمارش ، نمايش شمارش هاي قبلي و يا پنهان کردن آن در دفعات شمارش ، افزودن کالاها به صورت دستي و يا اتوماتيک به ليست کالاهاي انبار گرداني ، روش قيمت گذاري FIFOو LIFO و شناسايي ويژه، درج تکراري سطر سند انبار در تعريف اسناد انبار ، تعريف مشخصات تکميلي اشخاص، تعريف واحد جايگزين، تعريف كالاي جايگزين ، تعريف ويژگيهاي كالا و ايجاد كلاس كالا و تعريف كالا با استفاده از كلاس بصورت دستي و اتوماتيك   ، تعريف و تخصيص ويژگي هاي قيمت ناپذير (توليد نام کالا)، طراحي گزارشات ، ويرايش اسناد انبار، تنظيم رخدادهاي خاص در ساعات و روزهاي سال و يادآوري اتوماتيک توسط نرم افزار و … ، تخصيص نوع انبار به انواع انبارهاي تعريف شده از قبل (تعريف انواع انبار شامل انبار مواد اوليه ، انبار ضايعات و…) ، تعريف انواع اسناد انبار ، تعريف اسناد غير کنترلي (در موجودي و کاردکس کالا تاثير ندارند مثل سفارش ) ، تغيير کليه عناوين موجود در فرمهاي اسناد انبار وابسته به نوع سند انبار ، کنترل موجودي منفي در انبارها ،  تعريف موءلفه براي واحدهايي از جنس ساير موارد ، تعريف موءلفه از جنس صحيح و يا اعشاري ، تعريف واحد جايگزين با استفاده از ارتباط مولفه هاي واحد جايگزين با مولفه واحد اصلي ، تعريف گروه ويژگي ها و تخصيص ويژگي ها به هر گروه از ويژگي ها ، تعريف  اسناد وابسته براي هر يک از انواع اسناد انبار ، تعريف گروه کالاهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حساب و انبار براي اسناد انبار به صورت ثابت ، ثبت اسناد وابسته براي اسنادي که اسناد وابسته دارند ، وجود شماره دستي ، شماره عطف ، امكان گزارشگيري از شماره دستي ، شماره عطف ، شماره قرار داد ، شماره بارنامه در اسناد انبار،

جامع-شبکه

72054

16,000,000

اين نسخه در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71054) به انضمام ارسال و دريافت پيام بين كاربران (صوتي، تصويري،  متن) مي باشد.

 

لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.

 

تبلیغات
در حال حاضر شما از مرورگر Internet Explorer نسخه 6 استفاده می کنید ، خواهشمند است از نسخه بالاتر این مرورگر استفاده کنید یا مرورگر Mozilla Firefox را که توصیه ما نیز می باشد از اینجا دانلود کنید!