فروش و آموزش : ۶۵۲۵۲۵۲۱ - ۰۲۱ ورود
۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد
-
انبار 

نرم افزار حسابداری انبار (تعدادي و ريالي) اسپاد 

معرفی

نرم افزار حسابداری انبار اسپاد به منظور تسهيل، بالا بردن دقت و سرعت عمليات انبارداری ارائه شده  است.

با استفاده از اين نرم افزار امور مديريت ورود، خروج و نگهداری کالا هم از نظر تعدادی و هم از نظر ريالی به صورت مکانيزه انجام خواهد گرفت.

تعاریف کالا

 • تعيين روش قيمت گذاری (LIFO ،FIFO، ميانگين، شناسايي ويژه-تاريخ مصرف) برای انبار و کالا
 • تعريف کالا به صورت ساده با امکان تعريف حداقل و حداکثر موجودی، مقدار بلوکه شده، نقطه سفارش، قيمت پيش فرض خريد و فروش، حداقل و حداکثر قيمت و اختصاص چند تصوير به کالا
 • تعريف اتوماتيک و گروهی کالا ها  با استفاده از ويژگی و کلاس کالا بصورت چند سطحی
 • ورودی اکسل جهت تسريع در تعريف کالاها و اشخاص
 • گروه بندی کالاها  به صورت درختی
 • تعريف واحد کالا از نوع شمارشی مانند کارتن، کيلو گرم و…
 • تعريف واحد کالا از نوع محاسباتی مانند (طول x عرض x ارتفاع = حجم) و  (طول x عرض= مساحت) و …
 • امکان اختصاص کالاهای جايگزين و متضاد

تعاریف انبار

 • تعريف درختی انبار و گروه انبار
 • امکان منفی شدن موجودی کالاها در انبار
 • تعيين روش مقداری خروج کالا( LIFO ،FIFO )

تعاریف استاندارد

 • امکان تعريف فرم های جديد از نوع رسيد، حواله و درخواست به صورت دلخواه و نامحدود با قابليت تنظيم پيش فرض های موجود
 • قابليت تنظيم اسناد انبار شامل: تعريف امضا کنندگان، اختصاص انبار، گروه کالا، طرف حساب و سند خاص به اسناد

عملیات

 • امکان تعريف کاربر ريالی، تعدادی و هر دو برای کنترل دسترسی ها
 • پوشش 25 نوع عمليات انبار بطور پيش فرض، مانند: رسيد خريد، رسيد برگشت از فروش، حواله فروش، حواله برگشت از خريد، حواله مصرف و …
 • ثبت درخواست ورود و خروج کالا و قابليت تبديل آن به رسيد و حواله
 • تبديل اسناد غير قطعی به قطعی تعدادی/ ريالی و بالعکس
 • انبارگردانی پيشرفته به تفکيک هر انبار با امکان تنظيم تعداد شمارش، مبنای شمارش، عدم نمايش شمارش های قبلی در شمارش فعلی و …
 • صدور خودکار رسيد يا حواله انبارگردانی و قيمت گذاری بر اساس قيمت کالا در اولين يا آخرين رسيد، بالاترين يا پايين ترين يا ميانگين قيمت به تفکيک اسناد دارای موجودی يا کل اسناد
 • قيمت گذاری دسته ای حواله ها و رسيدها، ابطال آنها در صورت لزوم
 • صدور اسناد مشابه و يادداشت
 • پنل ارسال SMS

گزارشات

 • گزارش گروه کالا و کالا، گروه انبار و انبارها
 • گزارش ريز عملکرد و گردش کالا بر اساس نوع سند، نام انبار، نام کالا، کد کالا، کد انبار، سريال کالا، شماره دستی، گروه کالا،طرف حساب، گروه انبار، تاريخ و…
 • گزارش کاردکس کالا به سه صورت تعدادی، ريالی، ارتباط سندها
 • گزارش انبارگردانی بر اساس عنوان انبارگردانی، وضعيت انبار گردانی (آغاز نشده، در حال شمارش، شمارش يافته، خاتمه یافته)، کد انبار، نام انبار، کد کالا، نام کالا و ميزان مغايرت
 • گزارش موجودی و اسناد انبار بر اساس تاريخ، نوع سند (رسيد، حواله، درخواست ورود، درخواست خروج)، وضعيت ريالی سند، طرف حساب، نام انبار، نام کالا، گروه کالا، نوع نمايش (فهرستی، کل سند) و…
 • گزارش کلی ورود و خروج کالا به تفکيک نوع سند، نام کالا، نام انبار، طرف حساب، تاريخ و…
 • گزارش از اسناد مرتبط مانند برگشت خريد وابسته به خريد، برگشت فروش وابسته به فروش، خريد وابسته به درخواست ورود، فروش وابسته به درخواست خروج و…

ليست قيمت های نرم افزار حسابداری انبار (تعدادي و ريالي) اسپاد

شما می توانید از این قسمت، ویژگی های نرم افزار و قیمت ها را مشاهده نمائید.

لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.

تبلیغات
در حال حاضر شما از مرورگر Internet Explorer نسخه 6 استفاده می کنید ، خواهشمند است از نسخه بالاتر این مرورگر استفاده کنید یا مرورگر Mozilla Firefox را که توصیه ما نیز می باشد از اینجا دانلود کنید!