فروش و آموزش : ۶۵۲۵۲۵۲۱ - ۰۲۱ ورود
۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
-
مالی و حسابداری 

قسمتی از خدمات مالی وحسابداری امین تراز گیتی:


 

      .... جمع آوری و طبقه بندی اسناد و مدارک مثبته مالی و اداری

 

  •  تنظیم اسناد حسابداری به صورت روزانه و بصورت مکانیزه

 

  •  کنترل حساب های بانکی و ارائه صورت مغایرات بانکی

 

  •    کنترل حسابداری برای موجودی های مواد وکالا

 

  • کنترل حسابداری و جمع داری برای دارایی های ثابت

 

  •   کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی

 

  •   تنظیم وارسال گزارشات فصلی خرید ها و فروش های شرکت برای سازمان امور مالیاتی کشور

 

  •   تهیه و تنظیم لیست های حقوق و مزایا ،عیدی،باز خرید خدمت و مرخصی و… برای کارکنان

 

  •   تهیه و تنظیم لیست های حق بیمه کارکنان (بصورت مکانیزه)

 

  •  تهیه و تنظیم لیست مالیات های تکلیفی حقوق و مزایای کارکنان و سایر مالیات های تکلیفی (حق الزحمه،اجاره و…)و

 

           ارسال آنها جهت سازمان های مربوطه و پرداخت به موقع کسورات مزبور در مواعد مقرر قانونی

 

  •  کنترل دوره ای مانده حساب بدهکاران و بستانکاران.

 

  •   تهیه و تنظیم بودجه سالیانه (بصورت کامل) و گزارشات دوره ای مقایسه بودجه و عملکرد واقعی

 

  •   تهیه گزارشات خاص مدیریت (از قبیل گزارشات  افزایش  یا کاهش سرمایه ،طرح های توجیهی و…)

 

  •   انجام انبار گردانی پایان سال مالی

 

  •   تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 

 

  •   شرکت در جلسات کمیسیون های سازمان امور مالیاتی،برای دفاع از اظهارنامه مالیاتی شرکت

 

  •   تهیه گزارش مالی سالانه شرکت

 

  •   حضور در جلسات مجامع شرکت
تبلیغات
در حال حاضر شما از مرورگر Internet Explorer نسخه 6 استفاده می کنید ، خواهشمند است از نسخه بالاتر این مرورگر استفاده کنید یا مرورگر Mozilla Firefox را که توصیه ما نیز می باشد از اینجا دانلود کنید!