فروش و آموزش : ۶۵۲۵۲۵۲۱ - ۰۲۱ ورود
۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين
-
تولید 

نرم افزار توليد اسپاد 

نرم افزار تولید اسپاد به منظور تسهیل، بالا بردن دقت و سرعت عملیات تولید که در گذشته به صورت سنتی(دستی) انجام می گرفت، ارائه شده است. نرم افزار تولید ورود و خروج مواد اولیه و محصول را از نظر تعدادی و ریالی به صورت یکپارچه به همراه نرم افزار انبارداری انجام می دهد.

امکانات 

 • امکان تولید بدون موجودی مواد اولیه
 • امکان صدور رسید محصول و حواله مواد بطور اتوماتیک
 • امکان صدور گروهی رسید محصول و حواله مواد به صورت دستی
 • انتخاب نوع رسید محصول و حواله مواد در لحظه تولید
 • انتخاب انبار محصول و مواد در لحظه تولید
 • تعریف فرمول تولید بدون محدودیت جهت هر محصول
 • امکان انتخاب تولید با استفاده از فرمول و بدون استفاده از فرمول در لحظه تولید
 • امکان تغییر فرمول در لحظه تولید
 • نمایش کسری مواد در لحظه تولید
 • تخمین تولید محصول با مواد موجود در لحظه تولید
 • نمایش بهای تمام شده محصول در لحظه تولید

عملیات

برخی امکانات در صورت ارتباط با نرم افزار حسابداری از طریق انبار

 • تنظیم سند حسابداری براساس:
  • تاریخ وارد شده توسط کاربر
  • تاریخ اولین سند
  • تاریخ سند متناظر
  • تاریخ آخرین سند
 • تولید اسناد حسابداری متناظر با رسید محصول و حواله مواد
 • وجود قالب های سطر سند حسابداری جهت عامل گذاری

ليست قيمت های نرم افزار تولید اسپاد

شما می توانید از این قسمت، ویژگی های نرم افزار و قیمت ها را مشاهده نمائید.

ليست قيمت های نرم افزار تولید اسپاد

ا به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.

توجه شود که نسخه توليد به همراه نسخه های انبار تعدادی و يا انبار تعدادی-ريالی قابل ارائه خواهد بود.

عنوان

کد

قیمت - ریال

قابليت نرم افزار تولید اسپاد

تعدادی

تک کاربره

4,000,000

اين نسخه شامل امکانات : امکان توليد بدون موجودی مواد اوليه ، صدور رسيد محصول و حواله مواد بطور اتوماتيک، صدور گروهی رسيد محصول و حواله مواد به صورت دستی، انتخاب نوع رسيد محصول و حواله مواد در لحظه توليد، انتخاب انبار محصول و مواد در لحظه توليد، تعريف فرمول توليد بدون محدوديت جهت هر محصول، امکان انتخاب توليد با استفاده از فرمول و بدون استفاده از فرمول در لحظه توليد، امکان تغيير فرمول در لحظه توليد ، نمايش کسری مواد در لحظه توليد، تخمين توليد محصول با مواد موجود در لحظه توليد مي باشد.

تعدادی

شبکه

7,000,000

اين نسخه در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات توليد (تعدادی تک کاربره) می باشد.

تعداد ریالی

تک کاربره

5,000,000

اين نسخه شامل کليه امکانات توليد (تعدادی) به انضمام : نمايش بهای تمام شده محصول در لحظه توليد می باشد.

تعداد ریالی

شبکه

8,000,000

اين نسخه در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات توليد (تعدادی-ریالی تک کاربره) می باشد.

 

تبلیغات
در حال حاضر شما از مرورگر Internet Explorer نسخه 6 استفاده می کنید ، خواهشمند است از نسخه بالاتر این مرورگر استفاده کنید یا مرورگر Mozilla Firefox را که توصیه ما نیز می باشد از اینجا دانلود کنید!