فروش و آموزش : ۶۵۲۵۲۵۲۱ - ۰۲۱ ورود
۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد
-
مدیریت اموال 

نرم افزار دارائی ثابت ( مدیریت اموال ) اسپاد 

معرفی 

با توجه به تنوع و تعدد اموال در سازمان ها، امکان نگهداري اطلاعات و اموال گرداني دشوار است. همچنين محاسبه هزينه استهلاک نيازمند صرف زمان غير قابل پيش بيني خواهد بود. اين نرم افزار با ارائه امکانات لازم و رديابی اموال از بروز هرگونه مغايرت پيشگيری می کند.

امکانات 

 • تعريف محل هاي استقرار اموال به صورت درختي و با استفاده از تنظيمات دلخواه و بدون محدوديت
 • تعريف جمع دار اموال و واحدهاي سازماني
 • تعريف گروه هاي دارايي به صورت درختي و بدون محدوديت
 • تعريف انواع دارايي به تفکيک منقول و غير منقول، مشهود و نامشهود، انباري، اموالي و…
 • امکان تفکيک دارايي به صورت ساختمان و اراضي، کالا، مالکيت معنوي، حق بهره برداري، سرقفلي و…
 • امکان مشخص کردن نوع هزينه شده اموال به منظور محاسبه استهلاک
 • امکان تعريف روش و نرخ استهلاک براي زمان بهره برداري و عدم بهره برداري به صورت مجزا
 • ثبت دارا بودن مميزي، سرويس دوره اي و … به همراه زمان هاي لازم
 • تفکيک نرخ استهلاک سازمان از نرخ مصوب دارايي و تاثير آن در سود
 • امکان تجميع چندين دارايي در يک دارايي (ترکيب)
 • تعريف بيمه نامه به صورت گروهي و انفرادي
 • تعريف دارايي به صورت گروهي، انفرادي و به روش سريع
 • امکان ترکيب دارايي از چند دارايي غير ثبتي
 • تعريف ساختار پلاک دارايي براي توليد خودکار شماره پلاک و ثبت پلاک قديم
 • تعريف دوره کاري اموال و محاسبه ارزش دفتري اوليه هر دوره

عملیات 

 • امکان بستن دوره کاري اموال
 • انتقال دارايي بين افراد، محل هاي استقرار و… با تاريخ و شماره اسناد تحويل
 • تغيير پلاک دارايي، نرخ محاسبه استهلاک و روش دارايي و… در حين بهره برداري و بايگاني سوابق
 • محاسبه استهلاک دارايي به صورت انفرادي و گروهي با رعايت تغييرات در نرخ به صورت روزانه
 • محاسبه استهلاک به تفکيک بهره برداري و عدم بهره برداري بر اساس فرمول
 • امکان رؤیت مسير حرکتي دارايي در بين افراد، واحدها، محل هاي استقرار به همراه ميزان استهلاک در هر کدام
 • اجرای اموال گرداني به صورت متمرکز و پرتابل (اموال گرداني در محل استقرار اموال)
 • صدور اسناد استهلاک، انتقال، اموال گرداني و…
 • امکان عودت به انبار، فروش، ضايعات و… براي دارايي ها

گزارشات

 • ليست دارايي ها به همراه بارکد
 • چاپ بارکد دارايي ها براي نصب روي دارايي ها
 • تغييرات و جابه جايي دارايي
 • استهلاک دارايي ها
 • اسناد ثبت شده
 • ليست تفصيلي دارايي (با ذکر جزئيات)
 • کاردکس دارايي
 • ليست مغايرت نرخ استهلاک گروه دارايي با دارايي
 • دارايي هاي اموال گرداني شده و نشده
 • دارايي هاي مستهلک شده

ليست قيمت های نرم افزار اموال اسپاد

لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.

 

تبلیغات
در حال حاضر شما از مرورگر Internet Explorer نسخه 6 استفاده می کنید ، خواهشمند است از نسخه بالاتر این مرورگر استفاده کنید یا مرورگر Mozilla Firefox را که توصیه ما نیز می باشد از اینجا دانلود کنید!